Kwaliteitsaanpak

Interne / externe kwaliteitsbewaking

Voor aanvang van een opdracht wordt de situatie ter plaatse steeds door onze projectingenieurs bekeken.  Op basis van de verzamelde informatie wordt de meest aangepaste werkmethode uitgewerkt om een vlot en veilig verloop van de werken te garanderen. Voor risicovolle opdrachten, of op vraag van de klant, wordt een specifieke taak risico analyse opgesteld die vooraf met de uitvoerders doorgepraat wordt.


VCA-label

Om de kwaliteit van het werk te borgen en de veiligheid op de werven verder te verbeteren, besliste Transpico reeds in 1999 om een VCA-certificering te behalen. Dit VCA label ("Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers") garandeert dat de onderneming beschikt over een werkend veiligheidssysteem.  Een onafhankelijke erkende keuring organisatie onderwerpt het systeem elke 3 jaar aan een grondige certificatieaudit, jaarlijks wordt een tussentijdse audit uitgevoerd.

Op dit ogenblik is VCA- versie 2008/5.1 geïmplementeerd.


Lidmaatschap B.K.V. en Fedemac

Transpico is erkend lid van B.K.V., de Belgische Kamer der Verhuizers. Leden van de B.K.V. ondertekenen het kwaliteitscharter en engageren zich de daarin opgenomen regels te respecteren.

Op internationaal vlak is Transpico lid van Fedemac, de beroepsvereniging die 4.000 professionals uit de verhuissector verenigt in 15 landen.