Montage en Demontage

  • Aanpassen bordes flessenvullijn
  • inox laswerken
  • Montagewerken
Prev
Montage en Demontage
Next

Bij de installatie, verhuizing of onderhoud van machines komt vaak heel wat montage en/of demontagewerk kijken. Transpico kan met eigen techniekers instaan voor:

  • Het monteren of demonteren van machines of installaties en dit zowel op mechanisch, elektrisch, hydraulisch als pneumatisch vlak;
  • Het positioneren, waterpas zetten, uitlijnen (tot 1/100), verankeren, elektrisch aansluiten, piping werk, ...